Visie & Beleidsplein

Sports participation in the European Union

trends and differences

Bottenburg, M. van, Rijnen, B., & Sterkenburg, J. van (2005). Sports participation in the European Union: trends and differences. Nieuwegein: Arko Sports Media.

Onderzoek naar sportparticipatie in de 25 lidstaten van de Europese Unie. Zestig procent van de EU-burgers geeft aan dat zij sportief en fysiek actief zijn. Toch is het verschil in sportparticipatie tussen de Europese landen groot. Scandinaviërs lijken Europese modelburgers op sportief gebied terwijl het niveau van sportparticipatie in Zuid-Europese lidstaten als Griekenland en Portugal aanzienlijk lager ligt. Nederlanders zijn, na de Scandinaviërs en de Ieren, het sportiefst en onderscheiden zich van de rest van Europa als het gaat om georganiseerd sporten. Binnen Europa kent Nederland het hoogste percentage dat sport in clubgerelateerde context. Wel moet geconstateerd worden dat, hoewel het percentage Nederlanders dat tenminste één keer per maand sport sinds de jaren negentig is gestegen, het percentage dat intensief sport in de laatste decennia is afgenomen. Deze trend is niet alleen in Nederland waarneembaar, een soortgelijke trend geldt voor de hele Europese Unie. Sportparticipatie is in de EU in de tweede helft van de twintigste eeuw aanzienlijk toegenomen, maar huidige statistieken voorspellen een stagnatie of zelfs een eventuele terugval van sportdeelname in de EU.

Uitgever(s): Arko Sports Media,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Maarten van Bottenburg
Bas Rijnen
Jacco van Sterkenburg

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Europa
Europese Unie
onderzoeken
sportbeoefening