Visie & Beleidsplein

De fysieke omgeving in relatie tot bewegen en voeding

onderzoek in het kader van preventie van overgewicht

Wendel-Vos, G.C.W., Blokstra, A., Zwakhals, S.L.N., Wijga, A.H., & Tijhuis, M.A.R. (2005). De fysieke omgeving in relatie tot bewegen en voeding: onderzoek in het kader van preventie van overgewicht. Bilthoven: RIVM.

Het doel van dit rapport is het beschrijven van de invloed van de fysieke omgeving op beweeggedrag en voedingsgedrag in het kader van preventie van overgewicht. Het eerste deel van het rapport bestaat uit de beschrijving van een uitgebreid literatuuronderzoek naar de samenhang tussen de fysieke omgeving en gedrag dat is gerelateerd aan overgewicht (oftewel bewegen en voeding). Het tweede deel van het rapport betreft de methoden en resultaten van een statistische analyse op bestaande gegevensbestanden waarin de bevindingen uit de literatuur werden getoetst.

Uitgever(s): RIVM,

Download(s)

De fysieke omgeving in relatie tot bewegen en voeding : onderzoek in het kader van preventie van overgewicht

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Wanda Wendel-Vos
A. Blokstra
S.L.N. Zwakhals
A.H. Wijga
M.A.R. Tijhuis

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

lichaamsbeweging
ruimtelijke ordening
voeding