Visie & Beleidsplein

IKSport doorgelicht

een evaluatief onderzoek naar het effect van het kwaliteitsinstrument

Fortuin, B.J.J.M. (2005). IKSport doorgelicht: een evaluatief onderzoek naar het effect van het kwaliteitsinstrument. 's-Hertogenbosch: W.J.H. Muliersinstituut.

Doel van het onderzoek, in opdracht van het NOC*NSF, was om in kaart te brengen wat het effect van IKSport is geweest bij sportverenigingen, die aan de kwaliteitstoets hebben deelgenomen. Het effect wordt meetbaar gemaakt door te kijken naar bepaalde prestatie indicatoren. Gekeken wordt of de clubs daadwerkelijk iets met de suggesties en aanbevelingen van de audit hebben gedaan en of dit tot verbeterde prestaties heeft geleid.

Uitgever(s): W.J.H. Muliersinstituut,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

B.J.J.M. Fortuin

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

kader
kwaliteit
meetinstrumenten
scripties
sportverenigingen
trainers
vrijwilligersbeleid