Visie & Beleidsplein

Ouderen in instellingen

landelijk overzicht van de leefsituatie van oudere tehuisbewoners

Klerk, M.M.Y. de (2005). Ouderen in instellingen: landelijk overzicht van de leefsituatie van oudere tehuisbewoners. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Een systematisch en cijfermatig beeld van de tehuisbewoners. Er is aandacht voor hun gezondheid, vrijetijdsbesteding, mobiliteit, sociale netwerk, maar ook voor de omvang en de kwaliteit van de zorg die in tehuizen wordt geboden. Zo blijkt bijvoorbeeld dat er binnen deze relatief hulpbehoevende populatie aanzienlijke verschillen zijn in hoeveel mensen nog zelf kunnen, en hoe actief zij zijn.

Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP),

Download(s)

Ouderen in instellingen : landelijk overzicht van de leefsituatie van oudere tehuisbewoners

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Mirjam de Klerk

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

ouderen
woon-zorgcentra