Visie & Beleidsplein

Kleurrijke zuilen

over de ontwikkeling van sociaal kapitaal door allochtonen in eigen en gemengde sportverenigingen

Verweel, P., Janssens, J., & Roques, C. (2005). Kleurrijke zuilen: over de ontwikkeling van sociaal kapitaal door allochtonen in eigen en gemengde sportverenigingen.

Veruit de meeste allochtonen die in verenigingsverband sporten, doen dat in een gemengde setting. Sommigen kiezen voor sportbeoefening in eigen kring. In de beleidssfeer wordt de oprichting en instandhouding van organisaties langs etnische lijnen doorgaans negatief beoordeeld. Sportclubs van en voor allochtonen zouden de integratie in de weg staan. Maar snijdt deze redenering wel hout? Is zelforganisatie van allochtonen een barrière voor integratie of juist een opstapje? In dit artikel wordt verslag gedaan van een grootschalig empirisch onderzoek naar de betekenis van de sportvereniging voor de multiculturele samenleving. In het bijzonder wordt ingegaan op de verschillende manieren waarop de etnische diversiteit in de sport wordt georganiseerd.

Uitgever(s): Vrijetijdsnetwerk,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Paul Verweel
Jan Janssens
Colette Roques

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

integratie
nieuwe Nederlanders
onderzoeken
sociale cohesie
sportverenigingen