Visie & Beleidsplein

Time for sport

exercise, participate, perform

(2005). Time for sport: exercise, participate, perform. Den Haag: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Engelse versie van de nota 'Tijd voor sport: Bewegen, Meedoen, Presteren'. Hierin worden de hoofdlijnen van het sportbeleid in de periode 2006-2010 weergegeven. Het kabinet streeft drie doelen na: meer mensen gaan bewegen, een plek voor Nederland in de top tien van de internationale topsport en een grotere maatschappelijke samenhang door sport.

Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beweegstimulering
breedtesport
overheidsbeleid
sportbeleid
sportstimulering
topsportbeleid