Visie & Beleidsplein

Leren van de Bossche aanpak van sportstimulering

een systematische beschrijving en analyse van het sportstimuleringsbeleid in de BOS-driehoek van de gemeente 's-Hertogenbosch 2000-2005

Sterkenburg, J. van, & Lucassen, J.M.H. (2005). Leren van de Bossche aanpak van sportstimulering: een systematische beschrijving en analyse van het sportstimuleringsbeleid in de BOS-driehoek van de gemeente 's-Hertogenbosch 2000-2005. 's-Hertogenbosch: W.J.H. Mulierinstituut.

Het sportstimuleringsbeleid van de gemeente 's-Hertogenbosch vormt een mooi voorbeeld van de manier waarop samenwerking tussen lokaal en landelijk sportbeleid tot een win-win constructie kan leiden. Het gemeentelijk sportstimuleringsbeleid haakt onder andere in op de aandacht die de laatste jaren vanuit de landelijke beleidskaders van Breedtesportimpuls en de BOS-impuls is gekomen voor de samenwerking tussen buurt, onderwijs en sport: de BOS. De gemeente 's-Hertogenbosch kan worden beschouwd als voorloper op dit punt. Aan het sportstimuleringsbeleid van de gemeente 's-Hertogenbosch is de laatste jaren invulling gegeven via vier programmalijnen: wijk in beweging, school in beweging, vereniging in beweging en 55+ in beweging. In dit boekje wordt met name de programmalijn wijk in beweging, die zich richt op de doelgroep jeugd en jongeren geanalyseerd. Doel van het onderzoek is om de aanpak in 's-Hertogenbosch vast te leggen voor degenen die soortgelijke initiatieven in de toekomst willen ontwikkelen. Algemene handreikingen worden daartoe gegeven voor de verschillende aspecten van het sportstimuleringsbeleid.

Uitgever(s): W.J.H. Mulierinstituut,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jacco van Sterkenburg
Jo Lucassen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

BOS-impuls (project)
buurt-onderwijs-sport
sportstimulering