Visie & Beleidsplein

Achtergronden en veronderstellingen bij het model PEARL

naar een nieuwe regionale bevolkings- en allochtonenprognose

Feijten, P., Alders, M., & Jong, A. de (2006). Achtergronden en veronderstellingen bij het model PEARL: naar een nieuwe regionale bevolkings- en allochtonenprognose. Rotterdam: NAI Uitgevers.

Na autochtonen verhuizen ook steeds meer allochtone groepen van de grote stad naar de omliggende gemeenten. Uit onderzoek blijkt dat allochtonen voor andere randgemeenten kiezen dan autochtonen. Allochtone Amsterdammers - vooral van Surinaamse afkomst - verhuizen naar verhouding vooral naar Almere. Rotterdamse allochtonen blijken een voorkeur te hebben voor Capelle aan de IJssel. Ook blijken allochtonen vaker te verhuizen dan autochtonen.

Dit zijn enkele bevindingen van het Ruimtelijk Planbureau (RPB) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in een gezamenlijk onderzoek naar de regionale ontwikkelingen van bevolking, allochtonen en huishoudens.

Uitgever(s): NAI Uitgevers,

Download(s)

Achtergronden en veronderstellingen bij het model PEARL : naar een nieuwe regionale bevolkings- en allochtonenprognose

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Peteke Feijten
Maarten Alders
Andries de Jong

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

autochtonen
bevolkingsontwikkeling
demografie
nieuwe Nederlanders
ruimtelijke ordening