Visie & Beleidsplein

Kinderen in tel

Kinderen in tel.

Het tweejaarlijkse Databoek Kinderen in Tel laat zien in welke Nederlandse gemeenten er positieve ontwikkelingen zijn, maar ook waar de verschillen in leefsituatie zitten. Voor alle gemeenten en provincies in Nederland, grotendeels zelfs tot op wijkniveau, worden het databoek de gegevens uit verschillende jaren vergeleken. Daardoor ontstaat een helder beeld van het welzijn van kinderen en jongeren op lokaal niveau. De bij Kinderen in Tel betrokken organisaties voelen de noodzaak om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen om bestuurders, beleidsmakers en belangenorganisaties via Kinderen in Tel cijfers te laten zien over de situatie van kinderen in hun wijken, gemeenten en provincies.

Uitgever(s): Defence for Children, Bernard van Leer Foundation, NSGK, Verwey-Jonker Instituut,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Nederland
jeugdbeleid
kinderen
leefomgeving
lokaal beleid
statistische gegevens