Visie & Beleidsplein

Kinderen in tel databoek 2006

kinderrechten als basis voor lokaal jeugdbeleid

Steketee, M., & Mak, J. (2006). Kinderen in tel databoek 2006: kinderrechten als basis voor lokaal jeugdbeleid. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

Toen Kids Count in 1990 in de Verenigde Staten werd gepresenteerd, was het meteen een groot succes. Onderzoeken over kinderen waren er genoeg, maar voor een leek was het niet gemakkelijk om de brei aan gegevens te doorgronden. Het verzamelen van bestaande gegevens op indicator en staat bleek een doorbraak. Ineens kon de leefsituatie van kinderen in de ene staat met de situatie in een andere staat vergeleken worden. Belangenorganisaties hebben dankbaar gebruik gemaakt van deze harde cijfers in hun lobby naar beleidsmakers en politici. Het heeft zijn vruchten afgeworpen; de aandacht voor Amerikaanse kinderen en jongeren in moeilijke omstandigheden is de afgelopen jaren sterk toegenomen. De Nederlandse variant van Kids Count heeft hetzelfde doel. Niet het verzamelen van data staat voorop, maar het behartigen van de belangen van kinderen. Met de gegevens uit dit databoek is het mogelijk een dialoog te voeren met beleidsmakers. Dat is wat 'Kinderen in Tel' uniek maakt. Zeker zo bijzonder is de samenwerking tussen organisaties met hart voor kinderen. 'Kinderen in Tel' wordt inmiddels gedragen door allerlei grote en kleine organisaties die zich inspannen voor het jeugdwelzijn. 'Kinderen in Tel' laat zien dat er in Nederland nog veel te verbeteren valt aan de situatie van kinderen. Verbetering waar iedereen en vooral de beleidsmakers van de verschillende gemeenten een bijdrage aan kunnen en moeten leveren. Sommige gemeenten zullen nog heel wat werk moeten verzetten, andere gemeenten staan er beter voor en kunnen als voorbeeld dienen voor anderen. Kinderen staan centraal bij 'Kinderen in Tel'. Men is dan ook trots dat zoveel organisaties bijdragen aan de totstandkoming van dit vernieuwende project. Men hoopt van harte dat de leefsituatie en rechten van kinderen dankzij dit initiatief meer dan ooit boven aan de politieke agenda komen te staan.

Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut,

Download(s)

Kinderen in tel databoek 2006 : kinderrechten als basis voor lokaal jeugdbeleid

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Majone Steketee
Jodi Mak

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeentelijk beleid
jeugdbeleid
kinderen
leefomgeving
lokaal beleid
onderzoeken
statistische gegevens