Visie & Beleidsplein

NISB onderzoekt organisatievormen voor uitvoering breedtesportbeleid

keuze berust vaker op toeval dan visie

Groot, I. (2006). NISB onderzoekt organisatievormen voor uitvoering breedtesportbeleid: keuze berust vaker op toeval dan visie.

De organisatievormen voor het uitvoeren van het lokale breedtesportbeleid zijn divers. Sommige gemeenten hebben sportservicepunten in het leven geroepen, anderen maken gebruik van sportraden, sportbedrijven of anderszins. Veel gemeentelijke sportafdelingen nemen zelf de uitvoeringscoördinatie ter hand of verdelen de uitvoering over meerdere instellingen en organisaties. NISB inventariseerde de verschillende organisatievormen en vroeg zich af waarom een gemeente voor die specifieke vorm had gekozen. Opvallende conclusie: deze keuze berust vaker op toeval dan visie.

Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG),

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

IJdo Groot

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen
breedtesport
gemeenten
organisatiestructuren
sportorganisaties
sportraden
sportservicepunten