Visie & Beleidsplein

Actieve parken, sociaal cement

multifunctioneel gebruik van sport-, tuin- en speelparken

Bouwmeester, H. (2005). Actieve parken, sociaal cement: multifunctioneel gebruik van sport-, tuin- en speelparken. Den Haag: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM).

Sportvelden, volkstuincomplexen en speeltuinen delven bij stedelijke vernieuwing nogal eens het onderspit. Om plaats te maken voor uitbreiding en differentiatie van het woningbestand moeten dergelijke actieve parken verhuizen, niet zelden naar de randen van de stad. Daarmee gaan kansen verloren, want actieve parken leveren het cement dat de sociale structuur van buurten en wijken kan versterken. Door te zoeken naar integratie en verregaande functiecombinaties is het mogelijk om deze accommodaties op wijkniveau te behouden en om sport- en tuinverenigingen nieuw leven in te blazen. Een buurt die in sociaal opzicht sterk is, biedt tegelijk meer draagvlak voor fysieke vernieuwing van de woonomgeving.

Uitgever(s): Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM),

Download(s)

Actieve parken, sociaal cement : multifunctioneel gebruik van sport-, tuin- en speelparken

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Henk Bouwmeester

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

ruimtelijke ordening
speelruimte