Visie & Beleidsplein

Koersen op resultaat

topsportnota 2003-2010

(2003). Koersen op resultaat: topsportnota 2003-2010. Amsterdam: Gemeente Amsterdam, Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, Afd. Sport & Recreatie.

Deze nieuwe topsportnota beoogt inzicht te geven in het topsportbeleid van de gemeente Amsterdam gedurende de periode 2003-2010. In 2005 zal een tussentijdse evaluatie van het gevoerde beleid plaatsvinden. De nota zet uiteen hoe de gemeente de ambitie 'Amsterdam Capital of Sports' voor de topsporters, topsportaccommodaties en topsportevenementen wil vormgeven.

Uitgever(s): Gemeente Amsterdam, Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, Afd. Sport & Recreatie,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeentelijk beleid
sportaccommodaties
sportevenementen
topsportbeleid
topsporters