Visie & Beleidsplein

Ondersteuning gewenst

mensen met lichamelijke beperkingen en hun voorzieningen op het terrein van wonen, zorg, vervoer en welzijn

Klerk, M.M.Y. de, & Schellingerhout, R. (2006). Ondersteuning gewenst: mensen met lichamelijke beperkingen en hun voorzieningen op het terrein van wonen, zorg, vervoer en welzijn. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Ruim één miljoen volwassenen in Nederland hebben een langdurige lichamelijke beperking. Zij zijn noodgedwongen minder mobiel of kunnen zich moeilijk of niet meer persoonlijk verzorgen. Ongeveer de helft van deze mensen is 65 jaar of ouder. Dit rapport schetst een beeld van het gebruik van en de behoefte aan uiteenlopende voorzieningen op het terrein van wonen, zorg, welzijn en vervoer. Bij wonen zijn dat bijvoorbeeld traploze woningen, woningaanpassingen, wonen met zorg- en dienstverlening. Zorg betreft huishoudelijke of persoonlijke verzorging of verpleging van de thuiszorg, het eigen netwerk of een particuliere hulp. Voorbeelden van welzijnsvoorzieningen zijn de ouderenadviseur, het maatschappelijk werk of maaltijdvoorzieningen. Bij vervoer gaat het om mobiliteitshulpmiddelen (rollator, rolstoel, scootmobiel), de eigen auto, het openbaar vervoer of voorzieningen zoals de regiotaxi.

Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP),

Download(s)

Ondersteuning gewenst : mensen met lichamelijke beperkingen en hun voorzieningen op het terrein van wonen, zorg, vervoer en welzijn

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Mirjam de Klerk
Roelof Schellingerhout

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

leefomgeving
mensen met een lichamelijke beperking
verkeer en vervoer
welzijn
zorg