Visie & Beleidsplein

Sociale atlas van vrouwen uit etnische minderheden

Keuzenkamp, S., & Merens, A. (2006). Sociale atlas van vrouwen uit etnische minderheden. Den Haag: SCP: Sociaal Cultureel Planbureau.

De Sociale atlas van vrouwen uit etnische minderheden biedt een breed en diepgaand zicht op de maatschappelijke positie en participatie van deze vrouwen. De volgende thema's komen aan de orde: onderwijs, betaalde arbeid, de combinatie van betaalde arbeid en zorg, inkomens, gezondheid, geweld tegen meisjes en vrouwen, vrijetijdsbesteding, deelname aan de "civil society" en politieke participatie. De meeste aandacht gaat daarbij uit naar vrouwen uit de vier grootste groepen allochtonen: Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen. Maar bij sommige onderwerpen komen ook enkele grote, zogenoemde "nieuwe" groepen aan bod: Afghanen, Irakezen, Iraniërs, Joegoslaven en Somaliërs. De groepen vrouwen worden steeds onderling én met autochtone vrouwen vergeleken, evenals met de mannen uit de eigen etnische groep. De atlas levert beschrijvingen en verklaringen van verschillen tussen groepen. Er is nagegaan of de huidige situatie verschilt met wat de Nederlandse regering in haar emancipatiebeleid voor ogen heeft.

Uitgever(s): SCP: Sociaal Cultureel Planbureau,

Download(s)

Sociale atlas van vrouwen uit etnische minderheden

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Saskia Keuzenkamp
Ans Merens

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

arbeidsre-integratie
burgerparticipatie
integratie
maatschappelijke integratie
minderheidsgroepen
nieuwe Nederlanders
samenleving
sekse
sportbeoefening
vrouwen