Visie & Beleidsplein

Jaarboek sport

beleid en onderzoek

editie 2005

Delnoij, M., Janssens, J., Nuijten, S., & Sterkenburg, J. van (2006). Jaarboek sport: beleid en onderzoek, editie 2005. Nieuwegein: Arko Sports Media.

Vijfde editie van een periodiek naslagwerk voor iedereen die geïnteresseerd is in beleidsontwikkelingen en onderzoeksbevindingen op sportgebied. Het schetst de meest opmerkelijke trends en ontwikkelingen van 2005 en geeft een overzicht van publicaties en projecten in de sfeer van sportbeleid en -onderzoek.

Uitgever(s): Arko Sports Media,