Visie & Beleidsplein

Samen voor sport

uitvoeringsprogramma van de kabinetsnota "tijd voor sport"

bewegen, meedoen, presteren

(2006). Samen voor sport: uitvoeringsprogramma van de kabinetsnota "tijd voor sport", bewegen, meedoen, presteren. Den Haag: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

In het sportprogramma 'Samen voor Sport' wordt aangegeven hoe de rijksoverheid haar voornemens uit de sportnota 'Tijd voor Sport' (2006-2010) samen met haar partners uit gaat voeren. Het kabinet streeft drie doelen na: meer mensen gaan bewegen, een plek voor Nederland in de top tien van de internationale topsport en een grotere maatschappelijke samenhang door sport.

Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Download(s)

Samen voor sport : uitvoeringsprogramma van de kabinetsnota ''tijd voor sport" : bewegen, meedoen, presteren

Download PDF

Bijbehorende brief

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beweegstimulering
breedtesport
overheidsbeleid
sportbeleid
sportstimulering
topsportbeleid