Visie & Beleidsplein

Kansen voor sport en bewegen in de wmo

Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) (2006). Kansen voor sport en bewegen in de wmo. Bennekom: Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB).

Op 1 januari 2007 gaat de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Deze wet biedt gemeenten de mogelijkheid om haar burgers zoveel mogelijk te laten deelnemen aan de samenleving, dus ook aan sport- en beweegactiviteiten. Daarnaast kan sport en bewegen als middel worden ingezet om de participatie aan de maatschappij te bevorderen. Dat betekent dat zowel sportambtenaren als maatschappelijke organisaties, sportorganisaties als ambtenaren goed moeten beargumenteren waarom en wanneer sport en bewegen financiële ondersteuning verdient. De brochure "Kansen voor sport en bewegen in de Wmo" is bedoeld voor gemeenteambtenaren sport en welzijn, voor sportorganisaties en voor welzijnsinstellingen die sport en beweegactiviteiten (willen) aanbieden. De brochure gaat per prestatieveld in op de kansen voor sport en bewegen, geïllustreerd met praktijkvoorbeelden ter inspiratie.

Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB),

Download(s)

Kansen voor sport en bewegen in de wmo

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beweegstimulering
burgerparticipatie
gemeenten
sportbeoefening
wet maatschappelijke ondersteuning