Visie & Beleidsplein

Instrument voor doelgericht begroten

methode voor het uitvoeren van een gender budget analyse

(2006). Instrument voor doelgericht begroten: methode voor het uitvoeren van een gender budget analyse. Den Haag: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Marktplan samen met E-Quality een pilot uitgevoerd voor een Gender Budget Analyse op zes gemeentelijke sportbegrotingen. Een Gender Budget Analyse heeft tot doel het transparant maken van de bestedingen van de (lokale) overheid om een uitspraak te doen of deze bestedingen adequaat worden besteed aan zowel mannen als vrouwen. Op basis van de opgedane kennis en ervaring bij deze pilot, is een instrument ontwikkeld voor het doelgericht begroten op gemeentelijke (sport)begrotingen. Een beschrijving van dit instrument met uitleg over de mogelijke varianten, is in dit rapport weergegeven. Daarbij vormen de sportbegrotingen de basis voor het instrument, omdat hiermee immers ervaring is opgedaan. Met behulp van dit instrument kan een gemeente haar beleidsuitgangspunten toetsen op bijvoorbeeld het sportbeleid of diversiteitbeleid. Deze vergelijking kan leiden tot signaleren van verschillen, knelpunten en aanbevelingen voor toekomstig beleid.

Uitgever(s): Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Download(s)

Instrument voor doelgericht begroten : methode voor het uitvoeren van een gender budget analyse

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeentelijk beleid
gender
sportbeleid