Visie & Beleidsplein

FLASH

keten(aanpak) van beweging

van bewegingsarmoe naar bewegingsrijkdom

Kuypers, J. (2006). FLASH: keten(aanpak) van beweging, van bewegingsarmoe naar bewegingsrijkdom.

FLASH is een door NISB ontwikkeld en door het ministerie van VWS gesubsidieerd programma dat al enkele jaren probeert de nationale bewegingsarmoede terug te dringen. Elk jaar staat een andere doelgroep centraal. In 2006 zijn dat de chronisch zieken. Het toenemend succes van FLASH is ook dat van de ketenaanpak: de samenwerking tussen diverse specialisten, van eerstelijnszorg tot sportaanbieders. Elk op zich krijgen ze mensen met een medische beperking nauwelijks in beweging. Gezamenlijk lukt het ze wel. De positieve effecten van deze bewegingsrijkdom blijken onverwacht groot.

Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG),

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jeroen Kuypers

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Flash! (project)
ketenaanpak
mensen met een chronische ziekte
samenwerking
sedentair gedrag