Visie & Beleidsplein

Sport is recept voor participatie

sport en de wet maatschappelijke ondersteuning

Kuypers, J. (2006). Sport is recept voor participatie: sport en de wet maatschappelijke ondersteuning.

De Wet maatschappelijke ondersteuning, die volgend jaar van kracht wordt, noemt sport niet als apart prestatieveld. Toch betekent dit niet, dat sportambtenaren de Wmo dan maar schouderophalend moeten begroeten. Sport kan namelijk bij elk van de zeven prestatievelden een belangrijke bijdrage leveren tot het verhogen van de participatie en de zelfredzaamheid van burgers uit kwetsbare groepen. Zowel de lokale sportverenigingen en sportaanbieders als de sportambtenaren dienen dan echter wel actief op de komst van de wet te anticiperen. Met het aanbieden van de brochure "Kansen voor Sport en Bewegen in de Wmo" worden ze daarbij alvast uitvoering en deskundig geadviseerd.

Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG),

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jeroen Kuypers

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

participatie
wet maatschappelijke ondersteuning
wet- en regelgeving