Visie & Beleidsplein

De wil tot verschil

Horrevorts, A. (2006). De wil tot verschil. Den Haag: Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

Op veel terreinen kunnen de gemeenten waarde voor burgers toevoegen en het vertrouwen van de burger winnen. Daarmee kunnen gemeenten daadwerkelijk het verschil voor de burger maken. Gemeenten kunnen veel zichtbaarder worden voor de burger door het recht op ongelijksoortigheid beter te erkennen. Niet alleen het Rijk kan op dit punt initiatieven nemen, maar ook de gemeenten zelf. Door veel meer uit te gaan van eigen individualiteit en kracht kunnen gemeenten meer recht doen aan de burger. Het recht op ongelijksoortigheid van de gemeenten is een van de belangrijkste conclusies uit het rapport van een breed samengestelde commissie die in opdracht van de VNG een verkenning heeft uitgevoerd naar de toekomstige positie van de gemeenten.

Uitgever(s): Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG),

Download(s)

De wil tot verschil

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

A Horrevorts

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeenten
lokaal beleid