Visie & Beleidsplein

Versterking door samenwerking?

een evaluatieonderzoek naar het succes van samenwerking tussen sportverenigingen en de factoren die daarop van invloed zijn

Rozenveld, M.A. (2006). Versterking door samenwerking?: een evaluatieonderzoek naar het succes van samenwerking tussen sportverenigingen en de factoren die daarop van invloed zijn. Tilburg: Universiteit van Tilburg, faculteit Sociale Wetenschappen.

Dit beschrijvend onderzoek, dat de vorm aanneemt van een evaluatieonderzoek, heeft als doel inzicht te geven in de mate waarin samenwerking tussen sportverenigingen succesvol is en in de factoren die daarop van invloed zijn. De resultaten van dit onderzoek wil het NOC*NSF gebruiken bij het ontwikkelen van activiteiten ten behoeve van de versterking van sportverenigingen.

Uitgever(s): Universiteit van Tilburg, faculteit Sociale Wetenschappen,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

M.A. Rozenveld

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

NOC*NSF
evaluatie
samenwerking
samenwerkingsverbanden
scripties
sportverenigingen