Visie & Beleidsplein

Lokale sportbundelingen en gemeentelijk sportbeleid

dilemma's steken de kop op

Mol, P., Hoyng, J., & Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) (2006). Lokale sportbundelingen en gemeentelijk sportbeleid: dilemma's steken de kop op.

Het sportbeleid van veel gemeenten heeft de laatste decennia grotendeels bestaan uit accommodatiebeleid en subsidie- en tarievenbeleid. Nog steeds gaat naar bovengenoemde posten. ook wel 'hardware' van de sport genoemd, het grootste gedeelte van het budget. Maar met name dankzij subsidieregelingen als de Breedtesportimpuls en de BOS-impuls wordt intussen meer en meer aandacht besteed aan thema's als sportstimulering, sportinfrastructuur en verenigingsondersteuning. Er is duidelijk meer aandacht gekomen voor de 'software' van de sport: sporters, verenigingen en vrijwilligers. Dit artikel gaat in op het belang voor sportverenigingen om zich gebundeld als gesprekspartner aan te dienen aan de gemeente.

Uitgever(s): Sportfacilities & Media BV,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Peter-Jan Mol
Jeroen Hoyng
Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

BOS-impuls (project)
breedtesportimpuls
gemeentelijk beleid
sportbeleid
sportverenigingen
subsidies
vrijwilligers