Visie & Beleidsplein

Spelen met ruimte

handboek gemeentelijk speelruimtebeleid

Bouwmeester, H. (2006). Spelen met ruimte: handboek gemeentelijk speelruimtebeleid. Utrecht: Jantje Beton, VNG, NUSO.

De aanwezigheid van goede en voldoende buitenspeelruimte is voor kinderen en jongeren van groot belang. Maar het plannen, inrichten en beheren ervan is niet vanzelfsprekend. Vanuit dat gegeven heeft het Netwerk Child Friendly Cities in samenwerking met het ministerie van VROM en NUSO dit Handboek Speelruimtebeleid gemaakt. Dit handboek is bestemd voor lokale beleidsontwikkelaars, adviseurs en plannenmakers op het gebied van (speel)ruimte voor de jeugd. Het helpt invulling te geven aan een gestructureerd gemeentelijk speelruimtebeleid. Het totale proces van ontwikkelen, uitvoeren en beheren van speelruimte als onderdeel van de openbare ruimte komt aan de orde. En dat proces wordt met tientallen praktijkvoorbeelden geïllustreerd.

Uitgever(s): Jantje Beton, VNG, NUSO,

Download(s)

Spelen met ruimte

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Henk Bouwmeester

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeentelijk beleid
praktijkervaringen
speelruimte