Visie & Beleidsplein

Ruimte voor sport in Maastricht

een vraag- en aanbodanalyse van buitensport en binnensport accommodaties, 2006-2020

Delnoij, M., & Heuvel, M. van den (2006). Ruimte voor sport in Maastricht: een vraag- en aanbodanalyse van buitensport en binnensport accommodaties, 2006-2020. 's-Hertogenbosch: W.J.H. Mulier Instituut.

De doelstelling van dit onderzoek luidt: het verkrijgen van een objectief beeld van de behoefte nu en op langere termijn (2020) aan ruimte voor sport in de gemeente Maastricht, teneinde beleidsmatig een visie te ontwikkelen met betrekking tot de omvang en spreiding van het aanbod aan sportvoorzieningen.

Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Maartje Delnoij
Mark van den Heuvel

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeentelijk beleid
ruimtelijke ordening
sportaccommodaties
sportbeleid