Visie & Beleidsplein

Oases in het beton

aandachtspunten voor een jeugdvriendelijke openbare ruimte

Karsten, L. (2002). Oases in het beton: aandachtspunten voor een jeugdvriendelijke openbare ruimte. Assen: Koninklijke Van Gorcum BV.

In dit boek worden de factoren onderzocht die bijdragen aan een jeugdvriendelijke openbare ruimte. Wat zijn kansen en mogelijkheden in een specifieke wijk? En ook houvast: wat zijn de sterke en zwakke kanten van bepaalde spel- en ontmoetingsplekken, speelaanleidingen en kindvriendelijke routes? Het sluit af met kwaliteitscriteria in de vorm van een samenvattende checklist, die in de planvorming gehanteerd kan worden.

Uitgever(s): Koninklijke Van Gorcum BV,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Lia Karsten

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

hangplekken
jeugdbeleid
jongeren
kinderen
leefomgeving
ruimtelijke ordening
speelruimte