Visie & Beleidsplein

Speerpunten en actieprogramma kiezen voor gezond leven

bijlage bij preventienota kiezen voor gezond leven

(2006). Speerpunten en actieprogramma kiezen voor gezond leven: bijlage bij preventienota kiezen voor gezond leven. Den Haag: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Het kabinet biedt met de preventienota Kiezen voor gezond leven conform de Wet collectieve preventie volksgezondheid (Wcpv) de landelijke prioriteiten voor de collectieve preventie aan de Tweede Kamer aan. De gemeenten zijn op basis van de Wcpv belast met de uitvoering van de collectieve preventie. In de nota geeft het kabinet de zes belangrijkste volksgezondheidsproblemen aan: psychische stoornissen, hart- en vaatziekten, kanker, ziekten bewegingsapparaat, chronische luchtwegaandoeningen en diabetes. In dit verslag wordt elk van de speerpunten verder uitgewerkt, achtereenvolgens: het gezondheidsprobleem dat samenhangt met de speerpunten, het preventiebeleid voor de speerpunten en de activiteiten die met deze preventienota worden ingezet om het lokale beleid te ondersteunen. Tot slot volgt een totaaloverzicht van het actieprogramma, behorend bij Kiezen voor gezond leven.

Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS),

Download(s)

Speerpunten en actieprogramma kiezen voor gezond leven : bijlage bij Preventienota Kiezen voor gezond leven

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

COPD
astma
diabetes
gezondheid
gezondheidsbeleid
hart- en vaatziekten
kanker
preventieve gezondheidszorg