Visie & Beleidsplein

Inhoud stuurt de beweging

drie scenario's voor het lokale debat over de WMO

(2006). Inhoud stuurt de beweging: drie scenario's voor het lokale debat over de WMO. Amsterdam: SWP.

In dit advies laat de RMO zien dat de wet op verschillende manieren vorm kan krijgen. Op dit moment zijn gemeenten bezig de voor de WMO nodige operationele zaken te regelen. De Raad vreest nu dat daarmee het eigenlijke doel van de wet uit het zicht zal raken. Hij biedt daarom drie verschillende beelden (scenario's) aan waarmee over de inhoud van de wet kan worden gedebatteerd. Het scenario 'De gemeente aan het roer' gaat ervan uit dat de samenleving vooral baat heeft bij een krachtige gemeente. Zo'n gemeente investeert in het zelfredzaam maken van mensen die anders afhankelijk zullen blijven of zich als zodanig zullen blijven opstellen. De nadruk ligt op ondersteuning van (zeer) kwetsbare burgers. In het scenario 'Stuurman van je eigen leven' is niet de gemeente maar het individu het uitgangspunt. De gemeente tracht met 'includerend beleid' de nodige voorwaarden te scheppen om dit scenario te realiseren. Vervolgens zijn individuen zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van de WMO. Het derde scenario 'De burger en zijn verbanden' stelt de burger en het particulier initiatief centraal. Burgers maken deel uit van verschillende verbanden, zoals de familie, sportvereniging, kerk of belangenorganisatie. Het scenario toont aan hoe dergelijke verbanden, meer dan nu het geval is, kunnen worden benut bij de vormgeving van de nieuwe wet. De RMO heeft geen uitgesproken voorkeur voor het ene of andere scenario. In de praktijk zijn tal van mengvormen mogelijk, waarover de gemeenten en gemeentelijke partijen zelf beslissingen moeten nemen.

Uitgever(s): SWP,

Download(s)

Inhoud stuurt de beweging : drie scenario's voor het lokale debat over de WMO

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

debatten
lokaal beleid
wet maatschappelijke ondersteuning