Visie & Beleidsplein

Preventie van depressie bij ouderen

een overzicht van interventies

Cuijpers, P., & Willemse, G. (2005). Preventie van depressie bij ouderen: een overzicht van interventies. Utrecht: Trimbos-instituut.

Integrale preventieve aanpak van depressie werkt het beste. Bij een integrale aanpak leveren meerdere sectoren zoals zorg, welzijn, veiligheid een bijdrage. Het gaat uit van een community-benadering en richt zich op drie doelen: het verbeteren van de vroegherkenning van depressieve klachten en implementatie van preventieve interventies; het versterken van competenties van mensen met een sterk verhoogd risico voor depressie; en het werken aan een ondersteunende en gezonde leefomgeving. Deze brochure bestaat uit een overzicht van alle beschikbare interventies, een lijst met signalerings- en screeningsinstrumenten, en een opsomming van mogelijkheden op het terrein van deskundigheidsbevordering, facetbeleid en campagnes. Deze uitgave is bestemd voor iedereen die actief betrokken is bij de opzet of uitwerking van een integrale aanpak van depressiepreventie. Deze brochure is een van de drie producten die gemeenten, GGD'en, GGZ-instellingen en andere organisaties direct kunnen toepassen bij de preventie van depressie. Deze zijn wetenschappelijk gefundeerd en gestandaardiseerd. Deze producten zijn vergaand uitgewerkt voor de preventie van depressie bij ouderen, omdat daar al relatief veel ervaring mee is opgedaan.

Uitgever(s): Trimbos-instituut,

Download(s)

Preventie van depressie bij ouderen : een overzicht van interventies

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Pim Cuijpers
Godelief Willemse

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

depressie
interventies
ouderen
preventie