Visie & Beleidsplein

Preventie van depressie bij ouderen

introductie en onderbouwing

Bohlmeijer, E., Smit, F., & Smits, C.H.M. (2005). Preventie van depressie bij ouderen: introductie en onderbouwing. Utrecht: Trimbos-instituut.

Integrale preventieve aanpak van depressie werkt het beste. Bij een integrale aanpak leveren meerdere sectoren zoals zorg, welzijn, veiligheid een bijdrage. Het gaat uit van een community-benadering en richt zich op drie doelen:

  1. het verbeteren van de vroegherkenning van depressieve klachten en implementatie van preventieve interventies;
  2. het versterken van competenties van mensen met een sterk verhoogd risico voor depressie;
  3. en het werken aan een ondersteunende en gezonde leefomgeving.

In deze uitgave wordt de integrale aanpak depressiepreventie voor ouderen geïntroduceerd en onderbouwd. De uitgave biedt een toelichting bij het belang van preventie van depressie bij ouderen, een overzicht van de belangrijkste risicofactoren bij deze doelgroep, plus een dynamische theorie over ouder worden die ten grondslag ligt aan integrale aanpak depressiepreventie voor ouderen. De belangrijkste bevindingen worden samengevat.

Deze brochure is een van de drie producten die gemeenten, GGD'en, GGZ-instellingen en andere organisaties direct kunnen toepassen bij de preventie van depressie. Deze zijn wetenschappelijk gefundeerd en gestandaardiseerd. Deze producten zijn vergaand uitgewerkt voor de preventie van depressie bij ouderen, omdat daar al relatief veel ervaring mee is opgedaan.

Uitgever(s): Trimbos-instituut,

Download(s)

Preventie van depressie bij ouderen : introductie en onderbouwing

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Ernst Bohlmeijer
Filip Smit
Carolien Smits

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

depressie
ouderen
preventie