Visie & Beleidsplein

Aangepast sportief bewegen

gemeenschappelijke visie landelijke patiëntenorganisaties

Leutscher, H., Nek, S. van, Krijgsman, M., & Bos, M. (2006). Aangepast sportief bewegen: gemeenschappelijke visie landelijke patiëntenorganisaties. Bunnik: NebasNsg.

In dit visiedocument geven we een integrale visie op aangepast sportief bewegen voor mensen met chronische aandoeningen. We benadrukken het belang van tertiaire preventie voor deze groep. Door voldoende beweging wordt voorkomen dat het ziektebeeld bij mensen met een chronische aandoening verslechtert en de zorgconsumptie daardoor toeneemt. We geven aan welke rollen de betrokken partijen (aanbieders van beweegactiviteiten, zorgverzekeraars, gemeenten en patiëntenorganisaties) kunnen spelen bij de organisatie en financiering van aangepast sportief bewegen. Dit visiedocument dient in de eerste plaats als uitgangspunt bij het overleg tussen aanbieders, zorgverzekeraars en gemeenten over de organisatie en financiering van activiteiten op het gebied van aangepast sportief bewegen. Met dit document willen we een bijdrage leveren aan de verbetering van randvoorwaarden voor aangepast sportief bewegen. Het uiteindelijke doel is dat meer mensen met een chronische aandoening deel gaan nemen aan beweegactiviteiten, die voor hen verantwoord en betaalbaar zijn.

Uitgever(s): NebasNsg,

Download(s)

Aangepast sportief bewegen : gemeenschappelijke visie landelijke patiëntenorganisaties

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Hans Leutscher
Saskia van Nek
Marianne Krijgsman
Marcel Bos

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Sportief bewegen (project)
mensen met een chronische ziekte
organisaties
preventie
sporten met een beperking