Visie & Beleidsplein

Onderwijs en sport

een sterk team voor een gezonde samenleving

Alliantie School & Sport samen sterker (2006). Onderwijs en sport: een sterk team voor een gezonde samenleving. Den Haag: Alliantie School & Sport samen sterker.

De alliantie School & Sport samen sterker is een samenwerkingsverband van het NOC*NSF en de ministeries van OCW en VWS en wil een steentje bijdragen aan een gezonde samenleving door te investeren in de jeugd. Dit position paper informeert over de geplande activiteiten die jongeren moeten stimuleren een leven lang te sporten en te bewegen.

Uitgever(s): Alliantie School & Sport samen sterker,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Alliantie School & Sport samen sterker

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

NOC*NSF
School & Sport (project)
beweegstimulering
jeugdbeleid
jongeren
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
sportstimulering