Visie & Beleidsplein

Sportverenigingen 2000-2005

stabiele sportverbanden in turbulente tijden

Kalmthout, J. van, Lucassen, J.M.H., & Janssens, J. (2006). Sportverenigingen 2000-2005: stabiele sportverbanden in turbulente tijden. 's-Hertogenbosch: W.J.H. Mulier Instituut.

Heeft de sportvereniging nog wel toekomst? Deze vraag naar de toekomstkansen van de vereniging duikt al een kwart eeuw met enige regelmaat op in discussies over de ontwikkeling van de sport in Nederland. In dit boek wordt op een systematische manier de stand van zaken bij een dwarsdoorsnede van de Nederlandse verenigingen in kaart gebracht, om zo te kunnen vaststellen hoe de sportvereniging zich feitelijk ontwikkelt. Deze trendrapportage vergelijkt de gegevens over de periode 2000-2005, en presenteert vervolgens per thema conclusies en voor het eerst ook kengetallen. De analyse op basis van de Verenigingsmonitor geeft veel aanknopingspunten voor organisaties die sportverenigingen ondersteunen en voor het beleid van sportbonden en overheid op het gebied van de georganiseerde sport. In de afgelopen jaren zijn de resultaten onder meer benut om informatie te verzamelen ten behoeve van beleidsvorming rond sportgezondheidszorg, rookbeleid, sociale hygiƫne, seksuele intimidatie, accommodatie- en kaderbeleid bij sportverenigingen.

Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Janine van Kalmthout
Jo Lucassen
Jan Janssens

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

ontwikkeling
sportbeleid
sportverenigingen