Visie & Beleidsplein

Liefst zoals thuis

ouders en kinderen over buitenschoolse opvang

Gilsing, R. (2007). Liefst zoals thuis: ouders en kinderen over buitenschoolse opvang. Den Haag: Sociaal cultureel Planbureau (SCP).

Met ingang van het schooljaar 2007-2008 zijn basisscholen verplicht een voorziening voor buitenschoolse opvang (BSO) aan te bieden wanneer ouders daarom vragen. Daarmee zou het voor met name moeders eenvoudiger moeten worden arbeid en zorg te combineren. Tot op heden is de BSO in Nederland geen populaire voorziening, alhoewel het gebruik stijgt. Opvallend is ook dat van de BSO aanzienlijk minder gebruik gemaakt wordt dan van kinderdagopvang voor de 0-4-jarigen. Vooral oudere basisschoolkinderen - zo vanaf een jaar of 9 - gaan weinig naar de BSO.

Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) onderzoek gedaan naar de redenen voor deze geringe populariteit van de BSO.

De belangrijkste vragen in het onderzoek zijn welke kenmerken van de bso ertoe bijdragen dat ouders weinig of veel vertrouwen hebben in de BSO als opvangvoorziening en op welke kenmerken zij in hoofdzaak hun oordeel over de kwaliteit van de BSO baseren.

Om deze vragen te beantwoorden zijn in totaal tien focusgroepgesprekken georganiseerd: vijf met ouders en vijf met kinderen. De kinderen zijn in het onderzoek betrokken omdat zij mogelijk het oordeel van ouders over de kwaliteit van de BSO beïnvloeden.

Uitgever(s): Sociaal cultureel Planbureau (SCP),

Download(s)

Liefst zoals thuis : ouders en kinderen over buitenschoolse opvang

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Rob Gilsing

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

buitenschoolse opvang
kinderen
opvang