Visie & Beleidsplein

De invloed van wijkgebonden sportfaciliteiten op overlast en criminaliteit onder jongeren

een casestudie in twee wijken in Emmen

Nanninga, M. (2006). De invloed van wijkgebonden sportfaciliteiten op overlast en criminaliteit onder jongeren: een casestudie in twee wijken in Emmen. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.

Scriptie-onderzoek waarin de centrale vraag luidt: kan het aanbieden van sportfaciliteiten in een wijk leiden tot een vermindering van overlast en criminaliteit onder jongeren in de leeftijd van 12 tot 20 jaar? En zo ja, onder welke voorwaarden?

Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Marije Nanninga

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

jeugdcriminaliteit
jongeren
scripties
sociale veiligheid
sport en bewegen in de buurt
sportaccommodaties
wijken