Visie & Beleidsplein

De FLASH! active plus award voor woonzorginstellingen

bundeling van 34 beweegplannen

Zeeuw, J. de, Hiemstra, A., Kroes, G., & Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) (2006). De FLASH! active plus award voor woonzorginstellingen: bundeling van 34 beweegplannen. Bennekom: Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB).

De zorgbehoefte van bewoners in woonzorginstellingen is de afgelopen jaren drastisch veranderd. Het beleid van de overheid is erop gericht ouderen zo lang mogelijk te laten functioneren in hun eigen woonomgeving. Hierdoor verleent de zorginstelling ook vaak diensten aan ouderen die wonen in de wijken rondom de instelling. Het bewegingsaanbod voor deze doelgroep is in het algemeen weinig ontwikkeld. Het heeft ook geen hoge prioriteit, omdat de benefits van bewegen voor oudere mensen nog vaak te weinig bekend zijn bij personeel en directie van de instellingen. Eerder is sprake van het tegenovergestelde. 'Moet je dat deze mensen nog wel aandoen?' is een veelgehoorde opmerking. Juist het belang van bewegen is voor FLASH! de aanleiding geweest om in het campagnejaar 2005 ouderen in wijken rondom zorginstellingen in het middelpunt van de belangstelling te plaatsen. Met Woonzorg Nederland als partner in de campagne is een Zorgkrant gemaakt. Deze krant is verspreid onder alle 1.400 woonzorginstellingen in Nederland. Er zijn 40 beweegweken georganiseerd in woonzorginstellingen kriskras door het land, met in totaal ruim 22.000 bezoekers. Ook zijn drie werkconferenties georganiseerd voor managers en activiteitenbegeleiders uit de sector. Bovendien zijn alle woonzorginstellingen in Nederland in de gelegenheid gesteld mee te dingen naar de FLASH! Active Plus Award, een prijs voor de instelling die het afgelopen jaar het meest veelbelovende bewegingsbeleid heeft ontwikkeld. Een jury heeft de inzendingen beoordeeld. Dit document bevat alle inzendingen.

Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB),

Download(s)

De FLASH! active plus award voor woonzorginstellingen : bundeling van 34 beweegplannen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jolanda de Zeeuw
Anneke Hiemstra
Ger Kroes
Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Flash! (project)
ouderen
woon-zorgcentra