Visie & Beleidsplein

Potentiële topsporters in het mbo

Felix, C., Karsten, S., & Fase, D. (2006). Potentiële topsporters in het mbo. Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut.

Onderzoek waarin de centrale vragen luiden: welke knelpunten ondervinden potentiële topsporters in het MBO bij de combinatie van hun onderwijsopleiding en de beoefening van hun sport? En: welke voorzieningen zijn kansrijk om deze knelpunten te verlichten of weg te nemen?

Uitgever(s): SCO-Kohnstamm Instituut,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Charles Felix
Sjoerd Karsten
Diane Fase

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

loopbaanbegeleiding
middelbaar beroepsonderwijs (mbo)
onderwijs
talentontwikkeling
topsporters