Visie & Beleidsplein

Drenthe beweegt!

meedoen en kansen krijgen

provinciale sportagenda 2006-2008

(2006). Drenthe beweegt!: meedoen en kansen krijgen, provinciale sportagenda 2006-2008. Assen: Provincie Drenthe.

De provincie wil een bijdrage leveren aan projecten die mensen stimuleren om weer te gaan sporten. Zo wordt er geld beschikbaar gesteld voor de zogeheten BOS-impuls, speciaal voor projecten waarbij de sportvereniging, de school en de buurt samenwerken om een passend en aantrekkelijk sportaanbod voor jongeren te realiseren. En dat werkt. Maar de provincie wil meer. Want ondertussen is overgewicht ook in Drenthe een probleem aan het worden. En beweegt ook de jeugd, die toch de toekomst heeft, veel te weinig. Bovendien bieden sport en beweging veel mogelijkheden om probleemjongeren bij activiteiten te betrekken. Daarom is het zo belangrijk dat iedere Drent bewust werkt aan een gezondere leefstijl. Voldoende bewegen - in welke vorm ook - is daarvan een vanzelfsprekend een grootscheepse campagne in Drenthe met als doel: laten zien dat er veel mogelijk is, onderdeel. De organisatie van de campagne is in handen van het bedrijf Creative Wave, waarbij de coördinatie en de eventuele organisatie van de (bewegings-) activiteiten in handen is van de provinciale sportorganisatie SportDrenthe. De Provincie Drenthe is eindverantwoordelijk en opdrachtgever voor de beweegcampagne.

Uitgever(s): Provincie Drenthe,

Download(s)

Drenthe beweegt! : meedoen en kansen krijgen : provinciale sportagenda 2006-2008

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Drenthe
beleidsnota's
beweegstimulering
buurt-onderwijs-sport
campagne
gezondheid
provincies
sedentair gedrag
sportstimulering