Visie & Beleidsplein

De voor-en-doormethode

burgers als helpers en voorlichters

Penninx, K., Prinsen, B., & Dijke, A. van (2000). De voor-en-doormethode: burgers als helpers en voorlichters. Utrecht: NIZW.

In de professionele hulp- en zorgverlening, in het vrijwilligerswerk en in de politiek is hernieuwde belangstelling ontstaan voor meer informele manieren van voorlichten, zorgen voor en steunen van elkaar. Patiënten en cliënten ervaren dat ze van de steun van een medemens soms meer profijt hebben dan van gespecialiseerde, professionele hulp. Ook als reactie op het ontbreken of tekortschieten van professionele hulp nemen ze vaak zelf initiatief tot onderlinge hulp en steun. In dit boek is de thans in Nederland beschikbare kennis over en ervaring met de voor-en-doormethode gebundeld.

Uitgever(s): NIZW,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Kees Penninx
Bert Prinsen
Anke van Dijke

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gezondheidsbevordering
hulpverlening
vrijwilligerswerk