Visie & Beleidsplein

Een nuchtere kijk op gezond gedrag

vier thema's voor gezondheidsbevordering

Kooiker, S., & Velden, K. van der (2007). Een nuchtere kijk op gezond gedrag: vier thema's voor gezondheidsbevordering. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Welke (nieuwe) mogelijkheden heeft de overheid om gezond gedrag te bevorderen? Dat is vraag die in deze publicatie centraal staat. Het huidige beleid is niet altijd effectief en vraagt om discussie van de uitgangspunten van de gezondheidsbevordering. Vier actuele thema's komen aan bod. Voor elk thema biedt deze publicatie eerst een beknopte beschrijving van de belangrijkste ontwikkelingen. Daarna volgt een weergave van de gesprekken die de auteurs gevoerd hebben met deskundigen die voor deze thema's een aansprekende visie geformuleerd hebben.

Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP),

Download(s)

Een nuchtere kijk op gezond gedrag : vier thema's voor gezondheidsbevordering

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Sjoerd Kooiker
Koos van der Velden

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gezondheidsbeleid
gezondheidsbevordering
overheid