Visie & Beleidsplein

Organisatorische integratie

evaluatie beleid 2001-2006

Janssens, J., & Heuvel, M. van den (2006). Organisatorische integratie: evaluatie beleid 2001-2006. 's-Hertogenbosch: W.J.H. Mulier Instituut.

Evaluatieonderzoek naar het project Integratie Sport en Beperking. Dit project richtte zich met name op de overdracht van de sportbondfunctie van NebasNsG naar reguliere sportbonden. Eind 2003 werd het project formeel beƫindigd met de oplevering van een plan van aanpak ter realisering van organisatorische integratie bij 44 reguliere sportbonden.

De tweedelige doelstelling van dit onderzoek is:

  1. het in kaart brengen van de effecten van het ingezette beleid ten aanzien van organisatorische integratie op de reguliere sportbonden en de daarbij aangesloten sportverenigingen.
  2. het bepalen van de mate van tevredenheid over de ondersteuning door NebasNsG en NOC*NSF, gerelateerd aan de ondersteuningswensen en -behoefte van de reguliere sportbond/sportverenigingen.

Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jan Janssens
Mark van den Heuvel

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleidsondersteuning
integratie
sportbonden
sportverenigingen