Visie & Beleidsplein

Sportbeleid in internationaal vergelijkend perspectief

Westerbeek, H. (2007). Sportbeleid in internationaal vergelijkend perspectief. Nieuwegein: Arko Sports Media.

Voor de overheid is sport een belangrijk middel om haar politieke, economische, sociale en culturele macht te bevorderen. Sport heeft echter ook nog een andere eigenschap, die als een magneet werkt voor overheden van allerlei pluimage: het brengt veel geld in het laatje. Hans Westerbeek bespreekt hoe overheden over de hele wereld omgaan met bepaalde vormen van sportbeoefening en -beleving. Naast een uitgebreide schets van de positie van sport in de mondiale markt, bespreekt hij hoe en waarom de overheid de functie en betekenis van sport voor een samenleving beïnvloedt. Vervolgens komt aan bod wat beleidsvorming in de sport inhoudt in de context van een bepaald type maatschappij en/of ideologie. Van enkele landen worden de dominante politieke systemen en hun invloed op de sportsystemen aldaar -nu en in het verleden - belicht. Pieter Verhoogt (sporteconomisch adviesbureau Sport2B) behandelt de commerciële sport in de Verenigde Staten, Europa en Australië. In die markt worden immers grote hoeveelheden middelen geïnvesteerd en worden de belangrijkste besluiten genomen met betrekking tot de massaconsumptie van sport. Daarnaast vormt het de context waarin zittende overheden beslissingen (moeten) nemen. Jan Rijpstra (oud-Tweede Kamerlid en momenteel burgemeester van Tynaarlo) zet in vogelvlucht de geschiedenis van de sport en het sportbeleid in Nederland uiteen. Ditzelfde doet Westerbeek voor Australië. Het laatste hoofdstuk informeert u uitgebreid over wat er momenteel op sportbeleidsgebied gebeurt in Nederland en Australië. Het biedt een enorme rijkdom aan inzichten en meningen van meer dan twintig seniormanagers uit de Nederlandse sport- en beleidswereld.

Uitgever(s): Arko Sports Media,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Hans Westerbeek

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Australië
Europa
Verenigde Staten van Amerika
overheidsbeleid
sportbeleid
sportbeoefening
sportgeschiedenis