Visie & Beleidsplein

Trendrapport bewegen en gezondheid 2004/2005

Ooijendijk, W.T.M., Hildebrandt, V.H., & Hopman-Rock, M. (2007). Trendrapport bewegen en gezondheid 2004/2005. Leiden: TNO Kwaliteit van Leven.

Met de monitor Bewegen en Gezondheid van TNO wordt sinds 2000 continue gemeten in hoeverre Nederlanders voldoen aan de normen voor gezond bewegen en gezond gewicht. Gezonde leefstijl is de afgelopen jaren een thema geworden dat sterk in de belangstelling staat. Veel mensen zijn inmiddels doordrongen van het belang daarvan. Voldoende bewegen is daarbinnen één van de centrale boodschappen. Met het "Nationaal Actieplan Sport en Bewegen" en de nieuwe publiekscampagne "30 minuten bewegen" probeert de Nederlandse overheid sport en bewegen verder te stimuleren. Onderzoek speelt een grote rol als basis en onderbouwing van het beleid dat bewegen in de diverse settings en doelgroepen moet stimuleren. Een aantal onderzoeksorganisaties in Nederland hebben meerjarenonderzoeksprogramma"s lopen die de vele kennislacunes op dit terrein proberen op te vullen zodat in de praktijk steeds meer "evidence-based" gewerkt kan worden. In dit Trendrapport rapporteren zij over een aantal recente en interessante onderzoeken die de lezer tezamen een goed beeld geven van de stand van zaken van het onderzoek op het gebied van Bewegen en Gezondheid in Nederland.

Uitgever(s): TNO Kwaliteit van Leven,

Download(s)

Trendrapport bewegen en gezondheid 2004/2005

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Wil Ooijendijk
Vincent Hildebrandt
Marijke Hopman-Rock

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Beweegrichtlijn
Nederland
blessurepreventie
blessures
kinderen
lichaamsbeweging
onderzoeken
ouderen
overgewicht
sedentair gedrag
sportverenigingen
werknemers