Visie & Beleidsplein

Gezond gewicht Overvecht

rapportage 3

begin vroeg...

gezonde voeding en beweging voor peuters in de vroeg- en voorschoolse educatie

Schreurs, H., Toet, J., & Ameijden, E.J.C. van (2007). Gezond gewicht Overvecht: rapportage 3, begin vroeg..., gezonde voeding en beweging voor peuters in de vroeg- en voorschoolse educatie. Utrecht: GG&GD Utrecht.

Gezond Gewicht Utrecht (GO) is een gezamenlijk project van de gemeente Utrecht, Aveant en Cumulus. Dit vierjarig project bestaat uit community-based interventies en is gericht op het voorkomen en terugdringen van overgewicht bij kinderen en jongeren (0-19 jaar).

Gedurende het tweede jaar van het project is ervoor gekozen de focus op 2-4 jarigen te leggen. De interventie bestond uit het bijscholen van peuterleidsters op het gebied van voeding en beweging en het geven van voorlichting aan ouders. Om het project te ondersteunen en te evalueren werd een onderzoek eraan gekoppeld.

Het onderzoek kende drie doelstellingen:

  1. Inzicht krijgen in mate van overgewicht bij peuters en hun voedings- en bewegingspatroon;
  2. Het evalueren van de activiteiten die in het kader van de interventie op de voorschoolse opvang werden uitgevoerd; 
  3. Een inventarisatie van activiteiten die nog meer wenselijk zijn voor de preventie van overgewicht onder peuters.

Uitgever(s): GG&GD Utrecht,

Download(s)

Gezond gewicht Overvecht : rapportage 3 : begin vroeg... : gezonde voeding en beweging voor peuters in de vroeg- en voorschoolse educatie

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Hanneke Schreurs
Jaap Toet
Erik van Ameijden

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

evaluatie
lichaamsbeweging
lichaamsgewicht
onderzoeken
overgewicht
peuters
voeding
voor- en vroegschoolse educatie
wijkaanpak