Visie & Beleidsplein

Zorgnota 2003

(2002). Zorgnota 2003. Den Haag: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De zorgnota is een financieel beleidsdocument van het Ministerie van VWS. De nota presenteert de beleidsvoornemens van het kabinet voor de zorg in de komende jaren, in het bijzonder voor het jaar 2003.

Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Download(s)

Zorgnota 2003

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

arbeid
beleid
financieel beleid
gezondheidszorg
mensen met een beperking
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
ouderen
overheidsbeleid
sport (algemeen)
veiligheid
volksgezondheid
welzijn
zorg