Visie & Beleidsplein

Kwantificeren van de gezondheidseffecten van voeding

Berg, S.W. van den, Büchner, F.L., Hoekstra, J., Wieleman, F., & Rossum, C.T.M. van (2007). Kwantificeren van de gezondheidseffecten van voeding. Bilthoven: RIVM.

Modelsimulaties geven aan dat met een grotere consumptie van fruit, groente en vis veel gezondheidswinst te behalen is. Dit soort schattingen kunnen worden gebruikt bij de onderbouwing van het voedingsbeleid.

Het model is ook gebruikt voor doorrekening van twee concrete voedingsinterventies, te weten SchoolGruiten en Werkfruit.

Een kind dat deelneemt aan SchoolGruiten zal gemiddeld langer leven (+0,37 jaar) en ook langer gezond blijven. Er worden minder medische kosten op jongere leeftijd gemaakt. Deze kosten worden echter voor een groot deel uitgesteld. Voorwaarde voor de gunstige effecten is dat kinderen na de basisschool structureel meer groenten en fruit blijven eten.

Werkfruit is een interventie die zich richt op de fruitconsumptie van werknemers in Nederland. Wanneer dit wordt ingevoerd bij 1 op de 10 werknemers, stijgt naar verwachting de levensverwachting van een 20-jarige met 0,08 jaar en nemen de gezondheidszorgkosten met 0,2 procent af.

Uitgever(s): RIVM,

Download(s)

Kwantificeren van de gezondheidseffecten van voeding

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

S.W. van den Berg
F.L Büchner
J. Hoekstra
F. Wieleman
Caroline van Rossum

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

chronische aandoeningen
gezondheidsbevordering
kosten-batenanalyse
leerlingen
overgewicht
overheidsbeleid
preventie
voeding
werknemers