Visie & Beleidsplein

Handboek lokaal jeugdsportbeleid

Hack, H., & Vollers, J. (2001). Handboek lokaal jeugdsportbeleid. Arnhem: Stichting Jeugd in Beweging.

Het handboek Lokaal Jeugdsportbeleid geeft de ervaringen weer die door JIB bij de 18 partnergemeenten met lokaal jeugdsportbeleid zijn opgedaan. Het handboek biedt handreikingen om lokaal jeugdsportbeleid vorm te geven en te leren van de ervaringen van andere gemeenten, juist ook in het kader van de VWS-breedtesportimpuls. Het handboek bevat de volgende zes delen: Lokale regie, Jeugdparticipatie, Streetsport, Lokale jeugdsportpas, Sociale integratie en Checklist lokaal beleid.

Uitgever(s): Stichting Jeugd in Beweging,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Henk Hack
Jan Vollers

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

jeugdparticipatie
jeugdsport
lokaal beleid
maatschappelijke integratie
sportbeleid
straatsporten