Visie & Beleidsplein

Meedoen allochtone jeugd door sport

stand van zaken per 1 juni 2007

Frelier, M., Nuijten, S., & Breedveld, K. (2007). Meedoen allochtone jeugd door sport: stand van zaken per 1 juni 2007. 's-Hertogenbosch: W.J.H. Mulier Instituut.

In 2006 is het programma Meedoen allochtone jeugd door sport gestart. Doelstellingen van dit programma zijn ten eerste het inlopen van de achterstand van sportdeelname onder allochtonen jeugd (70% resp. 85%), ten tweede het bevorderen van volwaardig burgerschap en participatie van allochtone jongeren (preventie) en ten derde het voorkomen van uitval en/of het bewerkstelligen van reïntegratie van allochtone jongeren met behulp van sport. Het programma wordt uitgevoerd door negen sportbonden en elf gemeenten. Het W.J.H. Mulier Instituut neemt de monitoring ten aanzien van doelstelling één en twee (sportdeelname en preventie) van het programma voor haar rekening.

Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Madeleine Frelier
Saskia Nuijten
Koen Breedveld

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Meedoen Alle Jeugd door Sport (project)
monitors