Visie & Beleidsplein

Sportoriëntatie en -keuze in de praktijk

vier voorbeelden uit het voortgezet onderwijs

Mooij, C. (2000). Sportoriëntatie en -keuze in de praktijk: vier voorbeelden uit het voortgezet onderwijs. Enschede: SLO, specialisten in leerprocessen.

In dit boek worden vier scholen beschreven die ieder op een eigen manier invulling geven aan het thema sportoriëntatie en -keuze. Iedere school wil een gedegen bijdrage leveren aan de introductie van de leerlingen in de wereld van sport en bewegen en het daarop aansluitende keuzeproces. Dit gebeurt via een sportoriëntatie- en keuzeprogramma, afgekort een SOK-programma.

Uitgever(s): SLO, specialisten in leerprocessen,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Chris Mooij

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

bewegingsonderwijs
sport (algemeen)
voortgezet onderwijs